HR EN
25. veljače 2021. Parlamentarne Aktivnosti

EU regije čuvaju okoliš

Izvješće hrvatskog zastupnika Tonina Picule „Kohezijska politika i regionalne strategije zaštite okoliša u borbi protiv klimatskih promjena“ jučer je premoćnom većinom glasova usvojio Odbor za regionalni razvoj Europskog parlamenta.

Tekst finalnog izvješća, koje će na glasanje Parlamentu stići potkraj ožujka sadrži niz preporuka kako sredstva kohezijske politike i regionalnog razvoja iskoristiti za pravednu energetsku tranziciju i zaštitu okoliša temeljenu na ciljevima Europskog zelenog plana, Pariškog sporazuma, te oporavak ekonomije EU po završetku pandemije.

„Kohezijska politika je nakon poljoprivredne najveći investicijski instrument Europske unije i najveći europski instrument za javne investicije uopće, zbog čega je nezamjenjiva u borbi protiv klimatskih promjena. Klimatske su promjene jedan od vodećih uzroka povećanja razlika među regijama Unije, a Kohezijskom politikom se te razlike pokušava umanjiti. Ulaganja u zaštitu okoliša i pravednu ekonomsku tranziciju, koja uvažava razlike regija i ne kažnjava slabije, nego čuva socijalnu koheziju, temeljac su europske budućnosti. Lokalne i regionalne vlasti imaju, zajedno s drugim relevantnim dionicima, golemu odgovornost u provedbi kohezijske politike, jer su odgovorni za trećinu sve javne potrošnje i dvije trećine svih javnih ulaganja“, istaknuo je Picula.

Uz okolišne izazove prepoznate u Europskom zelenom planu, gdje je postavljen cilj okolišne neutralnosti Europe do 2050. godine, Piculino izvješće naglašava i ekonomske posljedice klimatskih promjena: Europska agencija za okoliš procijenila je kako su između 1980. i 2019. klimatske promjene izazvale ekonomske gubitke od 446 milijardi eura u Europskoj ekonomskoj zoni, što je jednako 11,1 milijardu eura godišnje, a kumulirani gubitak predstavlja oko tri posto BDP-a zemalja obuhvaćenih analizom.

U Izvješću se upozorava i kako klimatske promjene nadilaze nacionalne granice i zahtijevaju ambiciozne globalne, europske, nacionalne, regionalne i lokalne aktivnosti s ciljem ograničavanja rasta temperature na 1,5 stupnjeva Celzijusa iznad predindustrijskih razina. Svaki bi veći rast doveo do golemog udara na razine bioraznolikosti i utjecaj na kvalitetu poljoprivredne i prehrambene proizvodnje.

Izvješće podržava donošenje Europskog zakona o klimi, koji je kamen temeljac Europskog zelenog plana i unosi ciljeve energetske neutralnosti do 2050. u zakonodavstvo Unije, te njegovu primjenu u konkretnim lokalnim politikama, uvažavajući ograničenja regija.

Klimatsku je neutralnost moguće ostvariti samo kroz kombinaciju javnih ulaganja na EU i nacionalnim razinama, te stvaranjem primjerenih uvjeta za privatne investicije, ocjenjuje se u Izvješću, a posebno se promovira snažna uloga mikro, malih i srednjih poduzeća u tranziciji i oblikovanju regionalnih strategija. Te strategije moraju biti utemeljene ne samo u lokalnim ekonomijama, već i u Europskom zelenom planu, te zauzvrat podržati mikro, mala i srednja poduzeća u stjecanju novih vještina kako bi tranziciju i same bolje iskoristile.

Među načelima koje Izvješće navodi među najvažnijima je zasigurno to da Kohezijska politika mora jamčiti primjenu načela “energetska učinkovitost je prva”, kojim se cilja unaprijediti učinkovitost proizvodnje i potrošnje energije, i mora se primjenjivati u svim ulaganjima u okviru kohezijske politike.

Nadalje, regionalne energetske strategije moraju si zadati i ambicioznije ciljeve, dalje od postizanja energetske neutralnosti do 2050. i prestanka korištenja fosilnih goriva do 2025., što uključuje i plinske infrastrukturne projekte te njihovu zamjenu održivim energentima, materijalima i proizvodima, te promovirati energetsku učinkovitost u održivi razvoj općenito.

Naglašava se i važnost prelaska na sigurnu, klimatski neutralnu i otpornu, cirkularnu ekonomiju koja je socijalno uravnotežena kako bi se održala dugoročna konkurentnost Unije i njezina socijalna kohezija.

Zbog toga je važno kroz Kohezijsku politiku omogućiti nove prilike za ulaganja u poljoprivredu, trgovinu, prijevoz, energiju i infrastrukturu, promovirati sigurniju i okolišno odgovornu potrošnju i očuvanje okoliša i blagostanja građana EU, naglašava Picula.

Izvješće naglašava važnost koncepta Pametnih sela u borbi protiv klimatskih promjena i pozdravlja skoru integraciju Poljoprivredne, kohezijske i regionalne politike EU.

Naglašava važnost podrške projektima koji povezuju znanost, inovacije i građanstvo, poput Novog europskog Bauhausa, koji je fokusiran na otpornost kulture i arhitekture klimatskim promjenama.

Ponovno naglašava posebnosti regija koje se moraju odražavati u procesu pravedne tranzicije, kako nitko ne bi bio izostavljen, s naglaskom na ruralna područja narušena industrijskom tranzicijom, te ona koja su trajno okolišno i demografski narušena.

Podcrtava važnost otoka, posebno malih, te perifernih i udaljenih regija u tranziciji na klimatsku neutralnost, jer su se pokazale kao uspješni inovacijski laboratoriji energetske tranzicije, pametnog upravljanja otpadom i cirkularne ekonomije. Odličan su primjer za to hrvatski otoci koji su već sudjelovali u pilot projektima energetske tranzicije u okviru Tajništva za otoke Europske komisije, za čiji je rad kroz amandmane u EP zastupnik Picula osigurao sredstva.

Na kraju, u Izvješću se poziva na stvaranje učinkovitih mehanizama međuregionalne suradnje za sprječavanje prirodnih katastrofa, uključivo s kapacitetima za hitno djelovanje, upravljanje i uzajamnu pomoć u slučaju katastrofe, za što su povod bili i potresi prošle godine u Hrvatskoj.

Koristimo kolačiće (cookies) kako vam poboljšali online iskustvo. Korištenjem naše web stranice pristajete na uporabu kolačića.